Stichting Es Vedra

Stichting Es Vedra

Doelstelling

 • A). De stichting heeft ten doel het (financieel) ondersteunen van projecten op het gebied van:

  • kunst en cultuur
  • gezondheidszorg
  • welzijn
  • onderwijs, wetenschap en onderzoek
  • bescherming van natuur, milieu en dieren

  alsmede het (financieel) ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen.

 • B). De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het doen van uitkeringen
  • het verstrekken van (project)subsidies en garanties
  • het (al dan niet renteloos) uitlenen van gelden
  • het verlenen van (gehele of gedeeltelijke) kwijtschelding van leningen

  De stichting beperkt zich in haar activiteiten tot datgene dat nodig is voor het bereiken van de doelstelling zoals hier omschreven. De stichting zal geen bedrijfsmatige activiteiten ontplooien.

Bestuurders

Stichting Es Vedra wordt bestuurd door de volgende personen:

 • H.J.J. Krouwels

  Voorzitter

 • E.L. Krouwels

  Secretaris

 • J.E. Tjaden

  Penningmeester

 • Postadres

  Stichting Es Vedra
  Postbus 3257
  2001 DG Haarlem

 • Contact

  info@esvedra.nl

 •  

  KvK 68242034

  RSIN 857357608